مرور برچسب

تعیین هدف

چرا پیاده سازی سیستم ها از تعیین هدف مهمتر است

مشکل توانایی تعیین هدف نیست. در عوض ، ناتوانی ما در رسیدن به آن اهداف اغلب به عملکرد ما ، سیستم ما برای رسیدن به آنها ، برمی گردد . منظور من از سیستم چیست؟ آن را به عنوان برنامه اقدام خود ، مسیری که قرار است طی کنید ، مجموعه ای از گام هایی…
ادامه مطلب ...