مرور برچسب

بهره وری

هفته کاری چهار روزه نتیجه‌اش این است

سازمان ما، «استاپ ایدز»، پس از دوره آزمایشی هجده ماهه تصمیم گرفته است به صورت دایم هفته کاری کوتاه‌تری برای تمام کارکنان در نظر بگیرد. ما چنان نتیجه مثبتی از این آزمایش گرفته‌ایم که سایر نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی را تشویق می‌کنیم که…
ادامه مطلب ...