مرور دسته

رهبری

رهبری سازمانی نرم چیست؟

رهبری سازمانی نرم ۱۱ مولفه دارد که تمام آنها در زبان انگلیسی با حرف C شروع می‌شوند: شخصیت، کاریزما، وجدان، یقین،…

مدیر خوب چه کسی است؟

برای اداره یک بیزنس کوچک هم باید مهارت های پایه مدیریت را بدانید. خیلی ها فکر می کنند که رهبری درمقابل مدیریت مهمتر…