رهبری سازمانی نرم چیست؟

رهبری سازمانی نرم چیست؟

رهبری سازمانی نرم ۱۱ مولفه دارد که تمام آنها در زبان انگلیسی با حرف C شروع می‌شوند: شخصیت، کاریزما، وجدان، یقین، شجاعت، ارتباطات، همدردی، تعهد، انسجام، توجه و بخشش.

برای هر کدام از این مولفه‌ها و ویژگی‌ها می‌توان یک نمونه بارز پیدا کرد.

مهاتما گاندی نمونه بارز شخصیت بود،

میخائیل گورباچف با کاریزما،

مارتین لوتر کینگ با وجدان

آنگ سان سو کی با یقین و متقاعدسازی

اسکندر با شجاعت

وینستون چرچیل با ارتباطات

مادر ترزا با همدردی و شفقت

نلسون ماندلا با تعهد،

جان وزلی با انسجام

دالایی لاما با توجه و بوکر تی‌واشنگتن با بخشش و سخاوت شناخته می‌شوند.

رهبری سازمانی نرم چیست؟

به سادگی نمی‌توان فردی را پیدا کرد که تمام این مولفه‌ها و ویژگی‌ها را یک‌جا داشته باشد، اما اگر کسی بیش از ۶ مورد از آنها را داشته باشد، می‌توان او را یکی از مصداق‌های رهبری سازمانی نرم دانست.

به طور کلی، رهبری سازمانی نرم، رویکردی فرد‌محور به مسائل بدون فدا کردن وظیفه‌محوری است. در این رویکرد، به جای انجام کارها و رسیدن به اهداف از طریق فشار، روش متقاعدسازی در پیش گرفته می‌شود.

رهبری سازمانی نرم به معنای رهبری با مهارت‌های نرم و مهارت‌های انسانی است. در این رویکرد، مهارت‌های نرم، مهارت‌های سخت و رهبری سازمانی با هم ترکیب می‌شوند و در آن بر اهمیت نیروی انسانیارزشمند تاکید می‌شود. رهبری سازمانی نرم به مدیریت موفقیت‌آمیز احساسات، غرور و عواطف نیروی کار می‌انجامد.

رهبری سازمانی نرم یک رویکرد وحدت‌گرا، مشارکتی، ارتباطی و رفتاری است که از ابزارهایی مانند متقاعدسازی، مذاکره، توجه، قدردانی، انگیزش و همکاری برای انجام موثر وظایف استفاده می‌کند.

به طور خلاصه، رهبری سازمانی نرم به عنوان فرآیندی تعریف می‌شود که در آن اهداف تعیین شده و افراد از طریق متقاعدسازی، ایجاد تیم‌های کاری قوی، مذاکره با آنها با نگرش برد-برد، احترام به شکست‌ها، حمایت و همراهی با آنها، انگیزش‌دهی مداوم، همراستاسازی انرژی‌ها و تلاش‌ها، توجه و قدردانی از نقش آنها در رسیدن به اهداف سازمانی تشویق به فعالیت می‌شوند.

رهبری سازمانی نرم براساس ذهنیت، مهارت‌ها و ابزارهای درست شکل گرفته است.از آنجا که جهان به سرعت در حال تغییر است، این نگرش به رهبری سازمانی، اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.

با ورود نیروی کار جوان امروز به محیط‌های کار که باهوش و جاه‌طلب هستند، رهبری سازمانی نرم بیش از همیشه ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر آن، این سبک رهبری سازمانی با شرایط این عصر که دوران هوش مصنوعی و انقلاب صنعتی چهارم است، تناسب بیشتری دارد.

منبع: European Business Review

بیشتر بخوانید:

هوش هیجانی ویژگی اصلی رهبران موفق

ممکن است شما دوست داشته باشید